مشاوره رایگان
(Hi-Tile (New

Hi Tile

hitile

این محصول را هم می توان در سقف کاذب به عنوان تایل استفاده کرد و هم می تواند با آویزهای دکوراتیو در ارتفاع های مختلف آویز گردد.
از آنجا که ضخامت این تایل بسیار کم (در حدود 14 میلیمتر) می باشد و همچنین روشنایی مورد نیاز در همین فضا تعبیه شده و نیاز به روشنایی از پشت ندارد ، می توان سقف کاذب را به سقف اصلی تا حد ممکن نزدیک کرد.
خاصیت آویز بودن این محصول اما در فضاهایی که مناسب برای ریلینگ نمی باشد مانند اتاقهای خواب ، هال نشیمن و ... بسیار قابل توجه است. باضافه اینکه این محصول را می توان در ارتفاعهای مختلف آویز کرد و از شکل نهایی آنها در کنار هم برای چیدمان معماری بهره برد .

در خصوص تصویر Hi-tile ها از هر سه تیپ مختلف تایلها می توان بهره جست و هر تصویری را بر روی آن به همراه داشت

 

Go to top
Skyling ارائه دهنده انواع سقف کاذب و آسمان مجازی

skyling.ir

  • پوستر دیواری
  • کاغذ دیواری سه بعدی
  • پوستر دیواری سه بعدی
  • پوستر سه بعدی
  • تعمیرات مبل
  • تعمیر مبل