آسمان مجازی

نام پروژه : پروژه آسمان مجازی اجرا شده درمنزل مسکونی واقع در صادقیهآسمان مجازی

ابعاد پروژه : 2 تصویر 4 تایلی و 6 تایلی در آشپزخانه - 3 تصویر به صورت سفارشی در حمام و سرویس ها

توضیحات  اجرای آسمان مجازی :

  1. روشنایی تمام تصاویر Skyling با استفاده از فلورسنت می باشد .
  2. تمامی ریلینگ پروژه  USG  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه قبلی                    پروژه بعدی

Go to top
Skyling ارائه دهنده انواع سقف کاذب و آسمان مجازی

skyling.ir

تولید کننده انواع پوستر دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir