آسمان مجازی

نام پروژه : پروژه  آسمان مجازی اجرا شده در آرایشگاه BELLA در فرمانیهآسمان مجازی

ابعاد پروژه : 15 تایل 60 در 60 

توضیحات اجرای آسمان مجازی :

  1. تایلینگ و ریلینگ این پروژه USG  می باشد .

  2. روشنایی تایل های Skyling  و همچنین روشنایی محیط  توسط کارفرما تامین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه قبلی                    پروژه بعدی 

Go to top
Skyling ارائه دهنده انواع سقف کاذب و آسمان مجازی

skyling.ir

تولید کننده انواع پوستر دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir